Florven 1000ml

1,980,000VND
FLORven Đặc trị viêm phổi - thương hàn. FLORven: Florfenicol là một loại kháng sinh kìm khuẩn hoạt phổ rộng thuộc nhóm phenicol có tác dụng với các loại vi khuẩn Gram (+) và vi khuẩn Gram (-), hòa tan trong nước.

Sản phẩm liên quan